تبلیغات
love story - ترجمه دو اهنگ سلی جووون
سلام دوستان براتون ترجمه دو اهنگ سلنا رو گذاشتم . (SAD SERENADE - UNDERCOVER ) اگه دستتون یه وقت  خسته نمیشه لطف کنید یه کامنتم بذارید . محتاجیم به کامنت (ادامه مطلب)

Happier times, flash through my mind

زمان های شادتر ، توی ذهنم فلش میزنه

We both say it’s over and I believe it this time

ما هر دومون گفتیم که تموم شده و من اون وقت رو باور دارم

All the pain that I hide, let it play through the night

همه ی درد هایی که پنهان کردم ، بذارید همه رو امشب بیرون بریزم

A sad, sad serenade

غمگین ، آهنگ عاشقانه ی غمگین

Sad serenade, we almost got it right

آاهنگ عاشقانه ی غمگین چیزی الان هر دومون داریم

A sad, sad serenade

غمگین ، آهنگ عاشقانه ی غمگین

Sad serenade, for every broken heart tonight

آهنگ عاشقانه ی غمگین ، برای هر قلب شکسته ای امشب

A sad, sad serenade

غمگین ، آهنگ عاشقانه ی غمگین

I won’t regret what I won’t forget

من پشیمون نمیشم اگر فراموش نکنم

Memories and your number

خاطرات و شمارتو

are all I have left

همه چی رو که از دست دادم

I wish you the best, I really do

برات بهترین ها رو آرزو دارم ، واقعا دارم

even though I know that I’m still not over you

اگر هم فکر کنم جلوی تو نایستادم

I know that we both are to blame

من میدونم که هردو سرزنش میشیم

I can’t believe, you didn’t fight harder for me

من نمیتونم باور کنم ، تو برای من شدید تر دعوا نمی کنی

It’s a sad, sad serenade

غمگین ، آهنگ عاشقانه ی غمگین

Sad serenade, we almost got it right

آهنگ عاشقانه ی غمگین ، ما همین الان گرفتیمش

A sad, sad serenade

غمگین ، آهنگ عاشقانه ی غمگین

Sad serenade, for every broken heart tonight

آهنگ عاشقانه ی غمگین ، برای هر قلب شکسته ای امشب

The more you love, the more it hurts

هر چقدر بیشتر دوستم داشته باشی ، بیشتر صدمه میزنه

when it ends, when it’s over

وقتی که به آخر رسید ، وقتی که تموم شد

All that’s left are the memories

همه ی خاطراتی رو که فراموش کردم

playing over, and over

بالا تر و بالا تر

In your head, in your heart

توی سرت ، توی قلبت

turn it up, make it stop

خاموشش کن ، قعطش کن

Tonight, all over the world

امشب ، همه ی دنیا

the most beautiful song ever head

بهترین آهنگی که تا به حال شنیدی

is a sad, sad serenade

این یه غمگینه ، آهنگ عاشقانه ی غمگین

Sad serenade, we almost got it right

آهنگ عاشقانه ی غمگین ، ما هر دو الان داریمش

A sad, sad serenade

غمگین ، آهنگ عاشقانه ی غمگین

Sad serenade, for every broken heart tonight

آهنگ عاشقانه ی غمگین برای هر قلب شکسته ی امشب

All the love that we made

همه ی عشقی که من ساختم

turn it up, let it play

وقت به پایان رسیده ، نشون بده

A sad, sad serenade

یه آهنگ غمگین عاشقانه

sad serenade

غمگین عاشقانه

A sad, sad serenade

یه آهنگ غمگین عاشقانه

آهنگ10 Undercover :

I look at you, and all I wanna do, it's just dissapear
من برمیگردم و به تو نگاه میکنم ، من فقط میخوام انجام بدم ، این فقط غیب شده
I got a craving for you, baby, can we get out of here
من یه مقصود برات دارم عزیزم ، ما میتونم از اینجا بریم بیرون
You're a sexy machine, you're a hollywood dream
تو یه ماشین س؟ک؟س؟ی هستی ، تو رویای هالیوودی
And you got me feeling like a homecoming queen
و تو حسی به من میدی که فکر میکنم ملکه ی کمپینگ خانگی ام
Let's drop out of this crowd, somewhere no one's allowed
بذار این تاج رو بندازیم، جایی که هیچ کس نمیشناسه
I want you
من تورو میخوام

All to myself, I want you all to myself
تمام وجودم ، من تورو با تمام وجودم میخوام
And nobody else, yeah,
و هیچ کسی ، اره
You dont need no other lover, we can keep it undercover
تو به عاشق دیگه ای نیاز نداری ، ما میتونیم اینو مخفی نگه داریم
Find me in the shadows, i'm protegee
منو توی نور ها پیدا کن ، من تحت اعلامیه ام
Damn until tomorrow
تا فردایه لعنتی
And make sure that no-nobody follows
و به من قول بده کسی دنبالمون نمیکنه
You dont need no other lover, we can keep it undercover
تو به عاشق دیگه ای نیاز نداری ، ما میتونیم اینو مخفی نگه داریم
I wanna find a place where we can be alone in the dark
من میخوام جایی پیدا کنم که بتونیم با هم توی تاریکی نتها باشیم
And you can never gave me like a math that you know my heart
.........................................................................
You're a sexy machine, you're a hollywood dream
تو ماشین س؟ک؟س؟ی هستی تو رویای هالیوودی
And you got me feeling like a homecoming queen
و تو حس منو میدونی مثل شاهزاده ی خانه کمپینگ
Let's drop out of this crowd, somewhere no one's allowed
بذار این تاج رو بندازیم ، جایی که هیچ کس نشناسش
I want you
من تورو میخوام

All to myself, I want you all to myself
تمام وجودم ، من تورو با تمام وجودم میخوام
And nobody else, yeah,
و هیچ کس ، اره
You dont need no other lover, we can keep it undercover
تو به عاشق دیگه ای نیاز نداری ، ما میتونیم اینو مخقی نگه داریم
Find me in the shadows, i'm protegee
من رو تو نور ها پیدا کن
Damn until tomorrow
تا فردایه لعنتی
And make sure that no-nobody follows
و قول بده که کسی دنبالمون نمیکنه
You dont need no other lover, we can keep it undercover
تو به عاشق دیگه ای نیاز نداری ، ما میتونیم اینو مخقی نگه داریم
You dont need no other lover, we can keep it undercover
و به عاشق دیگه ای نیاز نداری ، ما میتونیم اینو مخقی نگه داریم
I wanna find a place where we can be alone in the dark
من فقط میخوام جایی پیدا کنم که منو تو با هم توی تاریکی تنها باشیم
And you can never gave me like a math that you know my heart
...............................................................................................
All to myself, I want you all to myself
با تمام وجودم ، من تورو با تمام وجودم میخوام
And nobody else, yeah,
و هیچ کن ، اره
You dont need no other lover,
تو به عاشق دیگه ای نیاز نداری
You dont need no other lover
تو به عاشق دیگه ای نیاز نداری
You dont need no other lover
تو به عاشق دیگه ای نیاز نداری
We can keep it undercover
ما میتونیم اینو مخفی نگه داریم
[break]
You dont need no other lover, we can keep it undercover
تو به عاشق دیگه ای نیاز نداری ، ما میتونیم اینو مخقی نگه داریم
You dont need no other lover, we can keep it undercover
تو به عاشق دیگه ای نیاز نداری ، ما میتونیم اینو مخقی نگه داریم
تاریخ : جمعه 1393/06/7 | 02:06 بعد از ظهر | نویسنده : ANISA GOMEZ | نظرات